ឆ្អិន kiejtése

Nyelvjárások & nyelvek bejelölése a térképen

Véletlen szóválasztás: ខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់pinpeat