ស្អាត kiejtése

kategória::

Nyelvjárások & nyelvek bejelölése a térképen

Véletlen szóválasztás: Sinn Sisamouthទ្វារវេលា​ដបទាត់

rokon szavak: សុខសប្បាយជាឬទេ?សូមទោសសូមអរគុណច្រើន​សូមអរគុណអ្នកសៀមរាបអក្សរខ្មែរអរគុណច្រើនអាហ្វហ្គានីស្ថាន