Nyelv: haiti kreol [Kreyòl ayisyen]

Vissza ide: haiti kreol