Nyelv:

horvát

[hr]

Vissza ide: horvát

 • trideset i pet kiejtése trideset i pet
 • 71 kiejtése 71
 • 18 kiejtése 18
 • 51 kiejtése 51
 • 31 kiejtése 31
 • 72 kiejtése 72
 • 52 kiejtése 52
 • 32 kiejtése 32
 • 20 kiejtése 20
 • 6 kiejtése 6
 • 4 kiejtése 4
 • 81 kiejtése 81
 • 21 kiejtése 21
 • 61 kiejtése 61
 • 41 kiejtése 41
 • 82 kiejtése 82
 • 22 kiejtése 22
 • 62 kiejtése 62
 • 42 kiejtése 42
 • 9 kiejtése 9
 • 23 kiejtése 23
 • 7 kiejtése 7
 • deka kiejtése deka
 • one kiejtése one
 • 11 kiejtése 11
 • 111 kiejtése 111
 • 10000 kiejtése 10000
 • 10 kiejtése 10
 • tri kiejtése tri
 • 3 kiejtése 3