Nyelv:

koreai

[ko]

Vissza ide: koreai

 • 1984 kiejtése 1984
 • 1997 kiejtése 1997
 • 100 kiejtése 100
 • 23 kiejtése 23
 • 9 kiejtése 9
 • 30 kiejtése 30
 • 25 kiejtése 25
 • 20 kiejtése 20
 • 4 kiejtése 4
 • 21 kiejtése 21
 • 22 kiejtése 22
 • 6 kiejtése 6
 • 18 kiejtése 18
 • 28 kiejtése 28
 • 7 kiejtése 7
 • 29 kiejtése 29
 • 일 kiejtése
 • 27 kiejtése 27
 • 220 kiejtése 220
 • 11 kiejtése 11
 • 10000 kiejtése 10000
 • 10 kiejtése 10
 • 백일 kiejtése 백일
 • 3 kiejtése 3
 • 26 kiejtése 26
 • 24 kiejtése 24
 • 17 kiejtése 17
 • 19 kiejtése 19
 • 0 kiejtése 0
 • 5 kiejtése 5