Nyelv:

kínai

[zh]

Vissza ide: kínai

 • 中 kiejtése
 • 幹 kiejtése
 • 大 kiejtése
 • 不 kiejtése
 • 秦 kiejtése
 • 出 kiejtése
 • 民 kiejtése
 • 給 kiejtése
 • 校 kiejtése
 • 直 kiejtése
 • 內 kiejtése
 • 手 kiejtése
 • 僅 kiejtése
 • 縣 kiejtése
 • 化 kiejtése
 • 承 kiejtése
 • 謝 kiejtése
 • 田 kiejtése
 • 輕 kiejtése
 • 腳 kiejtése
 • 向 kiejtése
 • 已 kiejtése
 • 應 kiejtése
 • 致 kiejtése
 • 元 kiejtése
 • 口 kiejtése
 • 將 kiejtése
 • 練 kiejtése
 • 色 kiejtése
 • 門 kiejtése