Kiejtés

Válassz egy nyelvet azokhoz a szavakhoz, amelyek még kiejtésre várnak!.

 • ар дауэ? kiejtésének a felvétele ар дауэ?
 • тэмакъыдзэ kiejtésének a felvétele тэмакъыдзэ
 • бдзэху kiejtésének a felvétele бдзэху
 • пэублэ kiejtésének a felvétele пэублэ
 • адыгэбзэ зэгъащӏэ kiejtésének a felvétele адыгэбзэ зэгъащӏэ
 • ягъуэт kiejtésének a felvétele ягъуэт
 • лӏэнхуэкӏуэ kiejtésének a felvétele лӏэнхуэкӏуэ
 • хуэкӏуэн kiejtésének a felvétele хуэкӏуэн
 • уэгутеуэ kiejtésének a felvétele уэгутеуэ
 • абы и шынэхъыщӏэт kiejtésének a felvétele абы и шынэхъыщӏэт
 • абгъуэхэр ящӏ kiejtésének a felvétele абгъуэхэр ящӏ
 • ӏуэхукӏэ къэкӏуэн kiejtésének a felvétele ӏуэхукӏэ къэкӏуэн
 • ӏыхьэ щанэр етын хуейщ kiejtésének a felvétele ӏыхьэ щанэр етын хуейщ
 • и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт kiejtésének a felvétele и фэр апщыгъуэм нэхъ ӏейт
 • минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ kiejtésének a felvétele минрэ щибгъурэ пщыкӏутхурэ
 • кхъухьышхуэ kiejtésének a felvétele кхъухьышхуэ
 • мелуан кхъухь kiejtésének a felvétele мелуан кхъухь
 • мелуанипщӏ kiejtésének a felvétele мелуанипщӏ
 • ӏут kiejtésének a felvétele ӏут
 • хэдзыпхъэ kiejtésének a felvétele хэдзыпхъэ
 • хэдзын kiejtésének a felvétele хэдзын
 • ягъэкӏуэщӏ kiejtésének a felvétele ягъэкӏуэщӏ
 • зызгъэгусащ kiejtésének a felvétele зызгъэгусащ
 • щэджэщагъэ kiejtésének a felvétele щэджэщагъэ
 • джэду цӏыкӏу kiejtésének a felvétele джэду цӏыкӏу
 • цӏыху лъэпкъ kiejtésének a felvétele цӏыху лъэпкъ
 • сыту дигу хэбгъэхъуа kiejtésének a felvétele сыту дигу хэбгъэхъуа
 • псэущхьэшх kiejtésének a felvétele псэущхьэшх
 • хадэр тӏын kiejtésének a felvétele хадэр тӏын
 • фэтэр kiejtésének a felvétele фэтэр
 • фыуэ зэпыщхьэхукӏын kiejtésének a felvétele фыуэ зэпыщхьэхукӏын
 • ӏэдэж kiejtésének a felvétele ӏэдэж
 • гъущӏ цӏырхъ kiejtésének a felvétele гъущӏ цӏырхъ
 • усхудэшкъым kiejtésének a felvétele усхудэшкъым
 • укъэпсэлъа? kiejtésének a felvétele укъэпсэлъа?
 • къэпсэлъэн kiejtésének a felvétele къэпсэлъэн
 • тӏыгъэ kiejtésének a felvétele тӏыгъэ
 • трактордэс kiejtésének a felvétele трактордэс
 • тесэн kiejtésének a felvétele тесэн
 • сыроджэгу kiejtésének a felvétele сыроджэгу
 • сотхъэ kiejtésének a felvétele сотхъэ
 • гъэжьэжьэн kiejtésének a felvétele гъэжьэжьэн
 • щхьэц тхъуа kiejtésének a felvétele щхьэц тхъуа
 • еӏуатэ kiejtésének a felvétele еӏуатэ
 • нэщӏ мазэ kiejtésének a felvétele нэщӏ мазэ
 • бжэн хужь kiejtésének a felvétele бжэн хужь
 • мэ гуакӏуэ kiejtésének a felvétele мэ гуакӏуэ
 • плӏэ тепхъуэ kiejtésének a felvétele плӏэ тепхъуэ
 • жэуап етыжын kiejtésének a felvétele жэуап етыжын
 • нэмыс щӏыкӏэ kiejtésének a felvétele нэмыс щӏыкӏэ