Kategória:

對物件嘅形容詞

Feliratkozás ezekre a kiejtésekre: 對物件嘅形容詞

 • 大 kiejtése [yue]
 • 高 kiejtése [zh]
 • 重 kiejtése [zh]
 • 矮 kiejtése [wuu]
 • 短 kiejtése [zh]
 • 長 kiejtése [yue]
 • 慢 kiejtése [zh]
 • 快 kiejtése [yue]
 • 幼 kiejtése [yue]
 • 粗 kiejtése [wuu]
 • 細 kiejtése [yue]
 • 輕 kiejtése [yue]
 • 扁 kiejtése [zh]
 • 漲 kiejtése [yue]