ជម្រាបលា kiejtése

Kategóriák hozzáadása ehhez ជម្រាបលា

ជម្រាបលា kiejtésre vár itt:
  • ជម្រាបលា kiejtésének a felvétele ជម្រាបលា [km] Tudod hogy kell kimondani ezt: ជម្រាបលា?

Véletlen szóválasztás: KhmerSiem ReapAngkor WatChom Reab Sourwat - (Temple)